Cuma, 06 Kasım 2015 04:14

Okul Sporları İlçe Tertip Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yazan 

Gebze Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi 1. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Gebze Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi 1. Olağan Toplantısını Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde , İlçe Spor Müdürü Gökhan YAVAŞER, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Celil DEMİRCİ, İlçe Spor Koordinatörü Selçuk ŞAHİN ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Aysel CAN'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

5 Kasım 2015 Perşembe günü Saat 15:00 da gerçekleştirilen toplantıda aşağıda maddeleşmiş kararlar alınmıştır.

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GEBZE İLÇE OKUL SPORLARI ORGANİZASYONU TERTİP KOMİTESİ 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: 05/11/2015

TOPLANTI SAYI: 01

TOPLANTI SAATİ : 15:00

TOPLANTI GÜNDEMİ : Okul Sporları Koordinasyon ve İlçe Planlama Toplantısı

BAŞKAN: Gökhan YAVAŞER (İlçe Spor Müdürü)

BAŞKAN YARDIMCISI: Celil DEMİRCİ (İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü)

ÜYELER: Selçuk ŞAHİN (Beden Eğitimi Öğretmeni), Aysel CAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)

 

İlçe Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sayın Gökhan YAVAŞER başkanlığında önceden belirlenmiş gündem kapsamında toplanarak aşağıda belirtilen kararlar almıştır.

A-Spor Genel Müdürlüğünce 5 Kasım 2013 Tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği okundu.

B-Lisan İşlem Modülü kullanımı, lisans çıkarma, müsabakalarda istenilen belgeler ve öğrenci sağlık raporlarının sağlık bir şekilde alınması hususunda 9-18 Kasım 2015 tarihleri arasında en az 1 okul idarecisi, 1 Beden Eğitimi Öğretmenin katılımyla ayrıca İlçe Sağlık Grup Başkanı ve 1 Aile Hekiminin de yer alacağı Lisans İşlem Modülü Bilgilendirme Toplantısı yapılmasına,

C-Kocaeli İli ve ilçelerinde düzenlenen 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Okul Sporları 1. Lig ve 2.lig faaliyetlerinin 13/10/2015 tarihli ve aşağıda yer alan Kocaeli İl Okul Sporları Tertip Kurulunun Kararları doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce koordineli bir şekilde yürütülmesi kararı alınmıştır.

2015-2016 OKUL SPORLARI TERTİP KURULU KARARLARI

1- Okul Spor Faaliyetlerinin 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında İlimizde, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan 42 Branşta, 05 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’ de yüyürlüğe giren Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, İlgili Branş Talimatları ile Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine uygun olarak 1. Lig ve 2.Lig ( İlçe Ligi) olarak yapılmasına,

2-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Spor Müdürlükleri ve İl Spor Dalı Temsilcilerinin Okul Sporları ile ilgili bilgilendirilmelerinin yapılmasına,

3-İlçelerde talimat gereği Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesi kurulması ve bu komitelerde her iki kurum personelinin görev almasına,

4-Müsabakalara katılacak olan okullarımız branş kayıtlarını, Esame listelerini ve lisans işlemlerini okulsportal.gsb.gov.tr/‎ adresinden yapacaklardır. Lisanslar sistem üzerinden doldurularak renkli çıktı alındıktan sonra Okul Müdürlükleri tarafından imzalanacaktır. Lisans için gerekli evraklar Okul müdürlüklerince muhafaza edilecek olup, gerekli görüldüğü hallerde ve il dışına gidecek kafilelerin ilgili belgelerini İl Okul Sporları Tertip Komitesine ibraz etmelerine, Müsabakalara katılım aşamasında her müsabaka için ayrı ayrı olmak üzere sistemden alınacak olan esame listesinin okul müdürün onayı sonrasında müsabaka görevlisine teslim edilmesine,

5-Okul müsabakalarında hakem görevlendirilmeleri ilgili Branş Temsilcisi ve ilgili Hakem Kurulları tarafından, personel görevlendirilmelerinin ise ilgili kurum tarafından yapılmasına,

 

6-Tesislerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri İle İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve yarışmaların organizasyonlarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

7-Eğitim öğretim kurumlarında spor kültürünü ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla okulların spor kulüpleri kurmaları yönünde teşvik edilmesine,

8-Okullarımızın 1. Lig ve 2. Lig (ilçe birinciliği) yarışmalarından istedikleri yarışmalara katılım yapabilmesine, 1. Lig’ e katılım yapan okullarımızın ilgili branşta farklı öğrenci sporculardan oluşturdukları takımları ile 2. Lig  yarışmalarına da  katılım yapabilmelerine, İl ve  İlçe birinciliği müsabakalarına katılmak isteyen okulların www.okulsportal.gsb.gov.tr adresi üzerinde bulunan Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım müracaatlarını yapmalarına, 1. ve 2. Lig başvurularının aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılmasına,

 

9- 1. Lig Müsabakaları Müracaatı:

a-) Katılım başvuru işlemleri 13-30 EKİM 2015 tarihleri arasında yapılacak olup, Bu tarihlerden sonra sistem üzerinden yapılan katılım müracaatları 1. Lig başvurusu olarak değerlendirilmeyecektir. Bu tarihler arasında yapılan müracaatlarda okullarımız 1. Lig yarışmalarına katıldıklarını kabul ve taahhüt etmiş sayılmalarına,

b-) 1. Lig Organizasyonları İl Tertip Komitesinin uygun gördüğü yarışma merkezlerinde yapılacak olup, Okul spor faaliyetlerinin tüm branş ve kategorilerinde yapılacak olan İl birinciliği yarışmaları sonucunda dereceye giren Okullarımız kontenjanlar dahilinde  İlimizi Grup Yarı Final ve Final Müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacaktır.

c-) İl birinciliği müsabakalarının 02 Kasım 2015 tarihi itibariyle başlatılmasına, 

 

(1. Lig için Sistem üzerinden yapılan branş başvuru formları il tertip komitesine getirilmeyecektir.)

(2. Lig’ e katılım yapacak okullar bu tarihlerde (13-30 Ekim) müracaat etmeyeceklerdir.) 

 

10- İl birinciliği, Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, yarışmanın özelliğine göre yarışma talimatları doğrultusunda plaket, madalya, başarı belgesi ve katılım belgesinin ödül olarak verilmesine,

11- 2. Lig (İlçe Ligi) Müsabakaları Müracaatı:

a-) Katılım başvuru işlemlerinin 16 KASIM-07 ARALIK 2015 tarihleri arasında yapılmasına, ( Futbol, Futsal, Basketbol, Hentbol ve Voleybol, İlçe Tertip Komitelerince alınan talepler sonrasında İl Tertip Komitesi Onayıyla 2. Lig’ e branş eklenebilir.) .

 b-) İlçe organizasyonlarına katılım yapan okullarımız sistem üzerinden aldıkları müracaat formunu ilgili tarihler arasında İl ya da İlçe tertip komitelerine teslim ettikleri takdirde müracaatlarının tamamlanmış sayılmasına,  İlçe yarışmaları organizasyonu ilçe komitelerince planlanıp yarışma tarihlerinin il tertip komitesi olurundan sonra ilan edilmesine,

c-) Dereceye giren okullara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün uygun göreceği şekilde ödül verilmesine,

d-) 2. küme müsabakalarının ilçe bazında yapılması, ( Başiskele, Darıca,Derince,Dilovası, Çayırova, Gebze,Gölcük,İzmit, Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Körfez) 

e-) 2. Kümede İlçede organizasyon yapılabilmesi için 1 branşta en az 3 takımın müracaat etmesi, yeterli sayıda müracaat olmaması durumunda yakın ilçe ligine dahil edilmesine, katılmama hakkının okullara verilmesine,

f-) 2.Küme Müsabakalarının Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Tesislerinin durumuna göre eğitim-öğretim yılının 2. Döneminde oynatılmasına,

g-) 2. Kümede oynanacak Voleybol Müsabakalarının kazanılmış iki set üzerinden oynanmasına,

12-GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI:

 a-) Üzerinde sağlık muayenesi beyanı, veli izin onayı, okul müdürünün imza ve mühürlü onayı bulunan belgenin (Ek-1) ibrazı sonucunda okul müdürlüklerince okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden okullara verilen kullanıcı kodu ve şifresi ile okulsportal.gsb.gov.tr adresinden okul sporları bilgi sistemine giriş yaparak oyuncu modülü kısmından oyuncu sporcu kartı düzenlenmesine,

b-) İl içi etkinliklere ilçelerden katılacak olanlar için Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemler okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Sporcu oyuncu kartları içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı ve ilkokul öğrencileri için geçerli olacaktır. Etkinliklere katılacak ve okulunu temsil edecek sporcu oyuncuların kart çıkartmaları gerekmektedir. Oyuncu sporcu kartları için fotoğrafa gerek yoktur. T.C NUMARASI VE (Ek-1) İLE OYUNCU SPORCU KARTLARI OKULLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.

 

 13- UYARILAR:

a-) İlde yapılan Okul Sporları faaliyetlerindeki müsabakalarda ceza alan İdareci, Antrenör ve Sporcuların İl ceza kuruluna sevkine,

 

b-) Müsabakalarda okulunun başında sahaya çıkacak olan çalıştırıcının sistem üzerinden giriş yapması ve almış olduğu saha giriş kartlarını onaylatarak müsabaka alanında yer almasına, ( Beden Eğitimi Öğretmenleri Okul Müdürü onayıyla, antrenörlük belgesine sahip olan diğer Branş Öğretmenleri (sabıka kaydı istenmez) ve dışarıdan görevlendirilen antrenörlerin antrenörlük belgesi, kimlik fotokopisi ve sabıka kaydı ve okul müdürlüğünün üst yazısı ile İl ve İlçe Tertip Komiteleri onayı sonrasında sahada yer alabilmelerine,) 

 

c-) Müsabakalara katılım aşamasında sistemde kayıtlı olan öğrencilerden branş talimatının ön gördüğü sayı kadar  (öğrenci, idareci ve çalıştırıcı sayısı ) kişi ile esame listesi oluşturularak okul müdürü onayı ile müsabakalara katılım sağlanmasına,

 

d-) 2015-2016 Okul Sporları 1. Küme ve 2. Küme organizasyonlarında İlçelere yapılan müracaatların sayılarının 1-2 takım olması durumunda müracaat eden okulların İl merkezine veya en yakın ilçedeki gruplara  dahil edilmesine ve grupların 3 ten az 5’ den çok olmamasına, 

 

e-) İl ve İlçe birinciliği yarışmalarında talimatlara aykırı yarıştıran ilçe tertip kurulu ilgilileri, okulların ilgilileri (Okul Müdürü, Branş sorumlusu Öğretmeni ve Antrenörü) İl disiplin kurullarına sevk edilirler

f-) Sistem üzerinden kayıt yaptıkları halde müsabakalara katılmayan okullar Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 54 üncü maddesine(Yarışmalara Katılmamak: Amatör spor dalları ceza yönetmeliği Madde 54 -İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.) istinaden ceza kuruluna sevk edilmesine,

 

g-) Katılım başvuru işlemleri 1. Lig için (13-30 EKİM 2015), 2.Lig için (16 Kasım 07 Aralık 2015)  tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra sistem üzerinden yapılan katılım müracaatlarının değerlendirilmeyeceğine, oy birliği ile karar verilmiştir.

h-) 1. Lig ve 2. Lig organizasyonlarına katılım başvurusu yapıp, yarışmalar için kurada yer alan okullarımız yarışmalara katılımlarını taahhüt etmiş sayılacaklardır. Kuradan sonra çekilen takımlar, müsabakalara devam etmeyen takımlara Amatör spor dalları ceza yönetmeliği ilgili maddeleri hükmü uygulanır.(Madde54) Mağduriyetlerin yaşanmaması için hazırlıkları tamamlanmış katılım 

yapılabilecek branşlara müracaat yapılması konusuna dikkat edilmelidir. Katılım başvurusu yapan okullar gerekli veli izin belgesi, sağlık raporu ve müsabaka takvimlerini göz önünde bulundurduklarını ve fikstür tamamlanıncaya kadar yarışmalara devam edeceklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

(Yarışmalara Katılmamak: Amatör spor dalları ceza yönetmeliği Madde 54 -İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.)

Ayrıca sorumlular hakkında devleti ekonomik zarara uğrattıkları, rakip takımları mağdur ettiklerinden dolayı gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

 

ı-) Merkez ve İlçelerde yapılacak her türlü Okul Spor Organizasyonlarının planlanması İl Tertip Komitesinin onayından sonra yürütülecektir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi onayı olmadan İlçelerde hiçbir sportif etkinlik düzenlenmeyecektir.

j-) İtirazların Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 19. Maddesi hususlarına uygun olarak yapılmasına, aksi durumda itirazların değerlendirmeye alınmayacağına,

 

k-) Müsabakalar öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek olumsuz şartlarla ilgili anlık tarih saat ve gün değişiklikleri ile ilgili karar alma yetkisi İl Tertip Kurulundadır.

m-) İl içi ve il dışı spor organizasyonlarına katılacak sporcu kafileleri 28 Ağustos 2015 tarih 16354 sayılı seyahat yönergesine göre hareket etmeleri aksi takdirde oluşabilecek sorunlardan okul idaresi sorumludur. Ayrıca İlimiz Okul Sporları Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgilendirme Kocaeli Okul Sporları resmi web adresi (kocaeliokulsporlari.com)   Menüsünden yapılacaktır. Burada yapılan tüm duyurular resmi tebligattır. Hiçbir okula veya kuruma ayrıca yazışma yapılmayacaktır. Fikstürlerde yapılan zaruri değişikliklerin okullar tarafından takip edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

Selçuk ŞAHİN

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörlüğü

Tel: 0 507 285 89 67 -  Tevfik ÜNAL Tel: 0 505 857 24 11 - Talat UYSAL Tel: 0 506 837 72 95